Mässordning i vår församling:

Tisdag 18:30 – mässan
Onsdag 18:30 – mässan
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
18:00 – afton söndagsmässan

Söndag

08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Bikt – 30 minuter innan mässsan

Första fredagen i månaden

  • 17:30 – tillbedjan inför Allra Heligaste Sakramentet
  • 18:30 – mässan

Första lördagen i månaden

  • 17:00 – tillbedjan inför Allra Heligaste Sakramentet
  • 18:00 – mässan