1. Val till församlings kyrkoråd
   Palmsöndagen den 2 april kommer vi att hålla val till församlingskyrkoråd. Jag uppmuntrar er alla att aktivt engagera er i vår församling. Att rösta i församlings val kan varje församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som har uppnått sexton års ålder.

  2. Församlingsmöte
   Vi inbjuder alla församlingsmedlemmar till församlingsmöte som ska äga rum söndagen den 16 april efter mässan kl. 10:00.

  3. Församlings pilgrimsfärd till Medjugorie
   Vi inbjuder er alla att delta i pilgrimsfärden från vår församling till Medjugorje. Pilgrimsfärden ska äga rum den 26–28 juni på 42-årsdagen av uppenbarelserna. För mer information kontakta kyrkoherden.

  4. Oljevigningsmässa
   Alla är inbjudna till gemensam bön under Oljevigningsmässan som kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2023 kl. 11.00 i Katolska domkyrkan

  5. Ordning under Triduum sacrum och Påsken

   Skärtorsdagen
   6 april
   18:30 – mässan
   18:00-24:00 – nattvakan
   Långfredagen
   7 april
   08:00 – Laudes och läsningsgudtjänst
   15:00
   – Herrens lindandes liturgi
   18:00-08:00
   – nattvakan
   Lördag
   Påskafton
   8 april
   08:00 – Laudes och läsningsgudtjänst
   22:00
   – Påskaftonmässan
   Söndag
   Påskdagen
   9 april
   08:00 – mässan på polska
   10:00
   – mässan på svenska
   15:00
   – mässan på svenska
   17:00 – mässan på polska
   Måndag
   Annandag Påsk
   10 april
   10:00 – mässan på svenska
   17:00 – mässan på polska
  6. Nattvakan på Långfredag
   Vi planerar att hålla en nattvaka vid den heliga graven på natten från långfredag till heliga lördag. Jag uppmuntrar personer som är intresserade att vaka vid graven att skriva sitt namn på listan vid specifika tider på natten. Listan är i sakristia.

  7. Matvälsignelse
   Den traditionella matvälsignelsen kommer att äga rum från kl. 10.00 till 16.00 på heliga lördagen. Under den här tiden står kyrkan öppen så att man kan be. Vi välsignar också vatten, rosenkransar eller andra religiösa föremål.

  8. Mässordning i vår församling:

   Tisdag
   18:00 – rosenkransbön
   18:30
   – mässan
   Onsdag
   18:00 – rosenkransbön
   18:30
   – mässan på svenska
   Torsdag
   18:00 – rosenkransbön
   18:30 – mässan
   Fredag
   17:30 – korsvägsandakt på svenska
   18:30 – mässan på svenska
   19:30 – korsvägsandakt på polska
   Lördag
   Första lördag
   17:00 – tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
   18:00
    – mässan på svenska

   Söndag
   Palmsöndagen

   08:00 – mässan på polska
   10:00
   – mässan på svenska
   15:00 – mässan på svenska
   17:00 – mässan på polska
   13:00 – mässan i Nynäshamn (Bryggargatan 15)

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 1. Val till församlings kyrkoråd
  Palmsöndagen den 2 april kommer vi att hålla val till församlingskyrkoråd. Jag uppmuntrar er alla att aktivt engagera er i vår församling. Jag ber att lämna förslag på kandidater till tjänst i kyrkoråd.

 2. Församlingsmöte
  Vi inbjuder alla församlingsmedlemmar till församlingsmöte som ska äga rum söndagen den 16 april efter mässan kl. 10:00.

 3. Församlings pilgrimsfärd till Medjugorie
  Vi inbjuder er alla att delta i pilgrimsfärden från vår församling till Medjugorje. Pilgrimsfärden ska äga rum den 26–28 juni på 42-årsdagen av uppenbarelserna. För mer information kontakta kyrkoherden.

 4. Mässordning i vår församling:

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – korsvägsandakt på svenska
18:30 – mässan på svenska
19:30 – korsvägsandakt på polska
Lördag
Jungfru Marie Bebådelsedag
17:30 – rosenkransbön
18:00
 – mässan på svenska

Söndag

08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

Medjugorie

 1. Val till församlings kyrkoråd
  Palmsöndagen den 2 april kommer vi att hålla val till församlingskyrkoråd. Jag uppmuntrar er alla att aktivt engagera er i vår församling. Jag ber att lämna förslag på kandidater till tjänst i kyrkoråd.

 2. Församlings pilgrimsfärd till Medjugorie
  Vi inbjuder er alla att delta i pilgrimsfärden från vår församling till Medjugorje. Pilgrimsfärden ska äga rum den 26–28 juni på 42-årsdagen av uppenbarelserna. För mer information kontakta kyrkoherden.


  Medjugorie

 3. Mässordning i vår församling:

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – korsvägsandakt på svenska
18:30 – mässan på svenska
19:30 – korsvägsandakt på polska
Lördag
17:30 – rosenkransbön
18:00
 – mässan på svenska

Söndag

08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefonSå firar vi fastan 2023
Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.

Faste- och abstinensdagar
På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.

Botdagar
På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.
- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,
- genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.
Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.

Fasteoffret
Informationsbrev om fasteinsamlingen 2023 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 2 april. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900-4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”

Påskkommunion och -bikt
Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje katolik. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 26 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 4 juni 2023. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter
Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

 Kardinal Anders Arborelius OCD

 1. Reträtt för äktenskap
  Årets fastetidens reträtt äger rum den 10–12 mars. Reträtten kommer att genomföras på svenska och polska av p. Marek Gil OFMCap, kapucinbroder från Skövde. Reträttensordning är följande:

  10 mars (fredag):
  17:30 – korsvägsandakt på svenska
  18:30 – mässan på svenska
  20:00 – mässan på polska

  11 mars (lördag):
  13:00 – individuell bön inför Allraheligaste
  Sakramentet och möjlighet till bikt
  16:00 – mässan på polska
  17:00 – individuell bön inför Allraheligaste
  Sakramentet och möjlighet till bikt
  18:00 – mässan på svenska

  12 mars (söndag):
  08:00 – mässan på polska
  10:00 – mässan på svenska
  15:00 – mässan på svenska
  17:00 – mässan på polska

 2. Val till församlings kyrkoråd
  Palmsöndagen den 2 april kommer vi att hålla val till församlingskyrkoråd. Jag uppmuntrar er alla att aktivt engagera er i vår församling. Jag ber att lämna förslag på kandidater till tjänst i kyrkoråd.

 3. Församlings pilgrimsfärd till Medjugorie
  Vi inbjuder er alla att delta i pilgrimsfärden från vår församling till Medjugorje. Pilgrimsfärden ska äga rum den 26–28 juni på 42-årsdagen av uppenbarelserna. För mer information kontakta kyrkoherden.


  Medjugorie

 4. Mässordning i vår församling:

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30 – mässan
Fredag
17:30 – korsvägsandakt på svenska
18:30 – mässan på svenska
20:00 – mässan på polska
Lördag
13:00 – individuell bön inför Allraheligaste Sakramentet och möjlighet till bikt
16:00
– mässan på polska
17:00
– individuell bön inför Allraheligaste Sakramentet och möjlighet till bikt
18:00
 – mässan på svenska

Söndag

08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefonSå firar vi fastan 2023
Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.

Faste- och abstinensdagar
På askonsdagen och långfredagen är man förpliktad till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.

Botdagar
På fredagarna under hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.
- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,
- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,
- genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,
- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.
Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.

Fasteoffret
Informationsbrev om fasteinsamlingen 2023 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 2 april. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: biståndskonto bg 900-4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”

Påskkommunion och -bikt
Att vi får gå till kommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje katolik. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 26 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 4 juni 2023. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter
Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

 Kardinal Anders Arborelius OCD