1. Rosenkransbön i oktober
   Enligt katolsk tradition är oktober månad ägnad åt Guds Moder Maria. Denna månad ber vi särskilt Rosenkransbönen som Maria anbefallt i sina uppenbarelser. Vi kommer gemensamt att be rosenkransen på vardagar 30 minuter innan mässan.

  2. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
Första fredag

17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag
Första lördag
17:00 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Marias besök våra hem
   Statyn av Vår Fru Maria av Medjugorje fortsätter sin pilgrimsfärd genom hemmen i vår församling och de som kommer för att be i vår kyrka. Alla som är intresserade kan boka ett besöksdatum i sakristia

  2. Lectio divina
   Vi bjuder in till en gemensam meditation och bön med Guds ord med hjälp av Lectio divina-metoden. Vi träffas varannan onsdag för lectio divina på svenska och polska. Alla terminer fram till årsskiftet finns på anslagstavlan

  3. Gruppträning
   Alla som vill träna för hälsan bjuds in till fitness. Mötena kommer att hållas varje tisdag kl 17.00 i Sankt Eriks salen. De första gruppträning äger rum den 12 september.

  4. Rosenkransbön i oktober
   Enligt katolsk tradition är oktober månad ägnad åt Guds Moder Maria. Denna månad ber vi särskilt Rosenkransbönen som Maria anbefallt i sina uppenbarelser. Vi kommer gemensamt att be rosenkransen på vardagar 30 minuter innan mässan.

  5. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – ingen lectio divina
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag 
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Marias besök våra hem
   Från och med september vandrar Vår Fru Marias staty från Medjugorie genom hemmen i vår församling för att välsigna våra familjer. De som vill bjuda in Guds Moder under sitt tak, boka gärna ett besök på sakristian.

  2. Lectio divina
   Vi skulle vilja att inbjuda till en gemensam meditation och bön med Guds ord med hjälp av Lectio divina-metoden. Från mitten av september börjar vi träffas varannan onsdag för lectio divina på svenska och polska.
   Alla terminer fram till årsskiftet finns på anslagstavlan.

  3. Gruppträning
   Alla som vill träna för hälsan bjuds in till fitness. Mötena kommer att hållas varje tisdag kl 17.00 i Sankt Eriks salen. De första gruppträning äger rum den 12 september.

  4. Församlings pilgrimsfärd till Portugal
   Fr.o.m. 13 till 20 april 2024 planeras en pilgrimsfärd från vår församling till Portugal. Vi ska bland annat besöka Fatima, Porto, Lissabon och Santiago de Compostela i Spanien. Mer information finns på anslagstavlan. Sista ansökningsdag är den 30 september 2023. Vid intresse kontakta kyrkoherden.

  5. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på polska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag 
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Marias besök våra hem
   Från och med september kommer Vår Fru Marias staty från Medjugorie att påbörja sin pilgrimsfärd genom hemmen i vår församling för att välsigna våra familjer. De som vill bjuda in Guds Moder under sitt tak, boka gärna ett besök på sakristian.

  2. Lectio divina
   Vi skulle vilja att inbjuda till en gemensam meditation och bön med Guds ord med hjälp av Lectio divina-metoden. Från mitten av september börjar vi träffas varannan onsdag för lectio divina på svenska och polska. Alla terminer fram till årsskiftet finns på anslagstavlan.

  3. Gruppträning
   Alla som vill träna för hälsan bjuds in till fitness. Mötena kommer att hållas varje tisdag kl 17.00 i Sankt Eriks salen. De första gruppträning äger rum den 12 september.

  4. Församlings pilgrimsfärd till Portugal
   Fr.o.m. 13 till 20 april 2024 planeras en pilgrimsfärd från vår församling till Portugal. Vi ska bland annat besöka Fatima, Porto, Lissabon och Santiago de Compostela i Spanien. Mer information finns på anslagstavlan. Sista ansökningsdag är den 30 september 2023. Vid intresse kontakta kyrkoherden.

  5. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
19:15 – lectio divina på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag 
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon

 

 

  1. Katekesundervisning
   I september börjar vi katekesundervisning i vår församling. Detaljerat program för katekesundervisning finns på församlings hemsida och på anslagstavlan. För att anmäla nya barn till katekesundervisning man bör fylla i ett formulär och lämna det i expedition. Anmälan till katekesundervisning kan man ladda ner på hemsidan eller få den i expeditionen.

  2. Marias besök våra hem
   Från och med september kommer Vår Fru Marias staty från Medjugorie att påbörja sin pilgrimsfärd genom hemmen i vår församling för att välsigna våra familjer. De som vill bjuda in Guds Moder under sitt tak, boka gärna ett besök på sakristian.

  3. Lectio divina
   Vi skulle vilja att inbjuda till en gemensam meditation och bön med Guds ord med hjälp av Lectio divina-metoden. Från mitten av september börjar vi träffas varannan onsdag för lectio divina på svenska och polska. Alla terminer fram till årsskiftet finns på anslagstavlan

  4. Ordinarie gudstjänstordning
   Efter sommaren återkommer vi till den ordinarie gudstjänstordningen i vår församling. Fyra mässor firas igen på söndagar. På svenska firas mässan klockan 10:00 och 15:00. Vi bjuder in till mässan på polska klockan 8.00 och 17.00.

  5. Gruppträning och danskurs
   Alla som vill träna för hälsan bjuds in till fitness. Mötena kommer att hållas varje tisdag kl 17.00 i Sankt Eriks salen. De första gruppträning äger rum den 12 september.
   Danskursen återkommer på torsdagar kl 19:00.

  6. Församlings pilgrimsfärd till Portugal
   Fr.o.m. 13 till 20 april 2024 planeras en pilgrimsfärd från vår församling till Portugal. Vi ska bland annat besöka Fatima, Porto, Lissabon och Santiago de Compostela i Spanien. Mer information finns på anslagstavlan. Sista ansökningsdag är den 30 september 2023. Vid intresse kontakta kyrkoherden.

  7. Mässordning i vår församling

Tisdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan
Onsdag 18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Torsdag
18:00 – rosenkransbön
18:30
– mässan på svenska
Fredag
17:30 – Tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet
18:30 – mässan
Lördag 
17:30 – rosenkransbön
18:00
mässan
Söndag
08:00 – mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
15:00 – mässan på svenska
17:00 – mässan på polska
   

 

Expeditionstid:

Tisdag – Torsdag kl. 19.00-20.00 (efter kvällsmässa)
Fredag kl. 15.00-17.00
eller boka tid via telefon