Lectio Divina

Gemensamma meditation över evangeliet av den kommande söndag

Onsdagar efter kvällsmässan (19:15)


På svenska

På polska

  10 januari
 17 januari  
  24 januari
 7 februari  
  21 februari
 28 fabruari  
  6 mars
13 mars   
  20 mars
 27 mars  
  10 april
 24 april  
  8 maj
 15 maj  
  22 maj
29 maj