Ordo Fratrum Minorum Capucinorum


       Kapucinorden grundades 1525 av Matteo Serafini från Bascio. Namnet kapucin kommer av utseendet på klädedräkten som är en typisk munkklädsel i brunt tyg med en kapuschong (kapucin). En kapucin har ofta skägg. Matteo da Bascio var franciskan och orden är därför en gren av Franciskanorden, som ju bildades i Italien 1209. Grundtanken i början var att Matteo ville leva ett ännu strängare liv. Han ville predika för folket, arbeta med de sjuka och leva ett mycket enkelt rikt böneliv. Själv levde han en tid bland eremiter och höll sig gömd delvis för att han var rädd för att kapucinerna inte skulle godkännas som en särskild orden.

       Under de första åren ökade antalet kapuciner snabbt och orden spreds i Europa bl. a. till Polen 1681. Första klostret byggdes i Warszawa. Idag finns många kloster i Polen och ca 500 kapuciner. I hela världen finns runt 14 000 kapuciner och i Sverige 11 st. med 4 kommuniteter i Nacka, Haninge, Skövde och Angered.

       Kapuciner idag lever alltid i kloster eller kommuniteter. Huvuduppgifter är att vara biktfäder och predikanter. Ofta sköter de om katolska församlingar som kyrkoherdar och kaplaner. Man ägnar sig inte åt sjukvård i egentlig mening utan istället åt att möta de sjukas andliga behov. Kapucinerna arbetar också med människor som har sociala problem och missbruksproblem.Kapucinordens två provinser (Warszawa och Krakow) driver idag omfattande mission bl.a. i Mellan- och Sydamerika, USA, Afrika, Ryssland, Vitryssland, Ukraina, de baltiska länderna, och sedan länge i Sverige. De löften som en munk avger är fattigdom, lydnad och kyskhet. En kapucin lever enligt löften för att så nära som möjligt leva det liv som man tror var Jesu sätt att leva. Regelbundet böneliv är grunden för allt dagligt liv. Förkunnelsen är viktig liksom själavården. Glädje genomsyrar livsföringen och kapucinerna har kallats Guds spelemän.Festdag: 4 oktober

 

Kuria Prowincjalna
ul. Kapucynska 4,
00 - 245 Warszawa Polen

 

Kapucinbröderna i Sverige

 

Angered

Titteridammstigen 4
424 68 Angered
Tel: 031–330 10 00
Fax 031-330 13 10

Haninge

Vendelsömalmsvägen 200
136 66 Haninge
Tel: 08–745 39 81

Skövde

Skolgatan 17
541 31 Skövde

br. Adam Piasecki OFMCap
br. Andrzej Konopka OFMCap
br. Ryszard Zielinski OFMCap
br. Paweł Sierotko OFMCap
br. Łukasz Lewczuk OFMCap
br. Jan Nowosielski OFMCap 
br. Piotr Strełko OFMCap
br. Marek Gil OFMCap
br. Jaroslaw Daniluk OFMCap
br. Jan Maslowski OFMCap